Witaj szkoło!

Nowy rok szkolny 2019/2020 został oficjalnie rozpoczęty. Ogłosił to na uroczystym apelu Dyrektor Szkoły, Pan Andrzej Chruściel. W oficjalnej części apelu dokonano pasowania uczniów klas pierwszych. Ich przedstawiciele złożyli uroczyste ślubowanie na sztandary szkolne. Pan Dyrektor podkreślił, że zaufanie, jakim darzą szkołę uczniowie płynie m.in. z wysokiej (w tym roku wynoszącej 100%) zdawalności egzaminów zawodowych. Rozpoczynający się rok szkolny to pierwszy taki, w którym realizowana będzie nowa podstawa programowa. Społeczność uczniowska będzie podzielona na uczniów po gimnazjum i uczniów po szkole podstawowej. Część artystyczną apelu poprowadziła klasa II TGW pod kierunkiem Pani Elżbiety Klekociuk. Mieliśmy okazję na chwilę zadumy, gdyż uczciliśmy 80 – tą już rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniom i nauczycielom redakcja szkolnej strony internetowej życzy powodzenia na cały rok szkolny.